Duurzaamheid

Dier en mens omgeven met goede, toekomstgerichte aandacht. Dat is onze drive op gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor maken we flinke stappen op het gebied van dierenwelzijn en circulaire productie. En zijn we in alle opzichten goed voor onze omgeving.

Duurzaamheid biedt kansen

Voor alle spelers in de pluimveevleesketen biedt duurzaamheid nieuwe kansen en uitdagingen. Plukon stimuleert ketenpartijen om actief in te spelen op relevante ontwikkelingen in de markt, zoals meer aandacht voor dierenwelzijn, antibioticareductie en een energiezuinigere productie. Sterke en weerbare vleeskuikens staan aan de basis van een gezonde pluimveevleesketen en een verantwoorde productie van voedsel.

View the GRI content index – Plukon Food Group 2022 here.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw