Duurzaamheidsbeleid

Plukon Food Group heeft zes thema’s in haar duurzaamheidsagenda benoemd: gezonde en verantwoorde producten, voedselveiligheid en -transparantie, dierenwelzijn, diergezondheid, efficiënte productie en logistiek en tot slot medewerkers en maatschappij. Met deze thema’s als kompas willen we onze voortrekkersrol op het gebied van duurzame productie verder verstevigen en uitbouwen.

Gezonde en verantwoorde producten
Voedselveiligheid en –transparantie
Dierenwelzijn
Diergezondheid
Efficiënte productie en logistiek
Medewerkers en maatschappij

Gezonde en verantwoorde producten

Plukon vervult een voortrekkersrol in de Europese pluimveesector op het gebied van dier- en mensgezondheid. In deze rol voelen we ons verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gezonde en verantwoorde producten.

 • Inspelen op de wensen van de consument en markt door het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten én een actieve rol in de pluimvleesketen.
 • In samenwerking met klanten het gehalte suiker, zout en vet in bewerkte kipproducten en maaltijd- en saladeproducten verminderen.
 • In samenwerking met klanten het aandeel duurzaam geproduceerde grondstoffen in maaltijd- en saladeproducten verhogen.

Voedselveiligheid en –transparantie

Dat bij voedselproducenten voedselveiligheid en –transparantie hoog op de agenda staan is logisch. Bij Plukon zitten deze onderwerpen echter in het DNA van de onderneming: ze vormen het fundament van onze groei en successen.

 • Versterken van de voedselveiligheid door het terugdringen van campylobacter in de pluimveevleesketen.
 • Samen met (keten)partners participeren in wetenschappelijk en sectoronderzoek naar het versterken van de voedselveiligheid in kip- en maaltijdproducten.
 • Bijdragen aan transparantie over de herkomst van voedsel door deelname van vleeskuikenhouders aan Open Dagen te stimuleren en faciliteren.

Dierenwelzijn

Plukon omarmt en stimuleert initiatieven op het gebied van dierenwelzijn. Logisch. De zorg voor goed voer, optimale huisvesting en transport zijn essentieel voor een optimale productie.

 • Samen met vleeskuikenhouders, brancheorganisaties en stakeholders werken aan innovatieve, diervriendelijke houderijconcepten.
 • Samen met (keten)partners participeren in wetenschappelijk en sectoronderzoek naar een diervriendelijke slacht en het verbeteren van dierenwelzijn in de stal en tijdens transport.
 • Stimuleren van vleeskuikenhouders om deel te nemen aan marktinitiatieven voor verbeterd dierenwelzijn, zoals de Goed Nest Kip (Nederland) en Initiative Tierwohl (Duitsland).

Diergezondheid

Gezonde kippen leveren gezonde kipproducten op. Een goede gezondheid is dus zowel in het belang van het dier als van de ondernemer. Sterker nog: diergezondheid is een belangrijk thema voor de gehele internationale pluimveesector.

 • Alle aan Plukon Food Group leverende vleeskuikenhouders actief aansturen om het gebruik van antibiotica verder te verminderen.
 • Samen met (keten)partners participeren in wetenschappelijk en sectoronderzoek naar de preventie van dierziekten en voeders voor het verbeteren van diergezondheid.
 • Vleeskuikenhouders in Duitsland en in het reguliere segment in Nederland aansturen om vroege voeding toe te passen.

Efficiënte productie en logistiek

Efficiënter produceren betekent een vermindering van de milieudruk op bijvoorbeeld water en fossiele brandstoffen. Plukon streeft voortdurend naar productie- en vervoersefficiency in samenhang met dierenwelzijn en diergezondheid.

 • Verbetering van de energie-efficiency van productielocaties Plukon Food Group en meer gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
 • Verminderen van het watergebruik en verbeteren van het hergebruik van water door productielocaties.
 • Verminderen van de transportkilometers per kilogram levende dieren door een verdere optimalisatie van de logistiek.

Medewerkers en maatschappij

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor continuïteit en leverbetrouwbaarheid. Plukon besteedt veel aandacht aan het creëren van een prettige en veilige werkomgeving.

 • Bevorderen van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers door educatie op de werkvloer en pilotprojecten over duurzame inzetbaarheid.
 • Goede score op medewerkerstevredenheid in alle locaties van Plukon Food Group.

Verminderen ziekteverzuim en ongevallen op de werkvloer door het bevorderen van bewustzijn onder medewerkers en leidinggevenden.

null
Windstreek - Innovatief houderijconcept voor vleeskuikens
Menu