Goed Nest Kip

Goed Nest Kip

De Goed Nest Kip is een langzaam groeiende kip. Binnen het concept is extra aandacht voor antibioticareductie, verantwoord voer en de leefomgeving van de kippen.

Dierenwelzijn en leefomgeving

Deze kip mag maximaal 50 gram per dag groeien. Op een leeftijd van circa 7 weken is de kip slachtrijp. De kippen hebben beschikking over extra afleidingsmateriaal (1 stro-, hooi- of luzernebaal per 1000 dieren). Een lichtschema met een minimaal 6 uur durende donkerperiode moet zorgen voor voldoende rust en een natuurlijk dag- en nachtritme.

Antibioticareductie

Binnen dit concept wordt circa 90% van de kippen zonder antibiotica grootgebracht. Wanneer antibiotica wel nodig is, dan wordt het beperkt gebruikt. Binnen het concept dan zijn maximaal 17 dierdagdoseringen per bedrijf per jaar toegestaan.

Strenge kwaliteitseisen

De Goed Nest Kip wordt gevoed met verantwoord voer. De soja in het voer moet geproduceerd zijn volgens de duurzaamheidscriteria van de RTRS (de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja). Om de Goed Nest Kip te mogen leveren, is voor het gehele proces een IKB-eis (Integrale Keten Beheersing) verplicht: van de fokkerij, de broederij, de pluimveehouder, de slachterij tot en met de verpakker.


Reguliere kip

Reguliere kip is bij uitstek geschikt om efficiënt voer om te zetten in hoogwaardig eiwit.

Scharrelkip

Scharrelkip met overdekte uitloop heeft één Beter Leven Ster. Deze kip is een bewuste keuze.

Biologische kip

Biologische kippen krijgen alleen biologisch voer en buitenruimte en frisse lucht in overvloed.

Interview Goed Nest Kip (1)

“We willen geen anoniem product maken”

Louis en José Lubbers overgestapt op de Goed Nest Kip. De eerste ervaringen met dit houderijconcept zijn positief. Het past dan ook echt bij de manier waarop zij met hun bedrijf in de maatschappij staan.

Lees het hele interview