Plukon vervult belangrijke rol in terugdringing antibioticagebruik

Plukon streeft samen met haar afnemers naar een verdere verlaging van de inzet van antibiotica in de pluimveehouderij. De belangrijkste reden is het gevaar van antibioticaresistentie in de humane gezondheid. Grote spelers in de pluimveevleesmarkt volgen hierin de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zo start McDonald’s in 2018 met een wereldwijd traject voor de uitfasering van antibiotica in zijn productieketens voor pluimveevlees. Om onder meer deze reductiedoelstelling te helpen behalen, zal Plukon een nog nauwere samenwerking stimuleren tussen pluimveehouders, adviseurs, dierenartsen en slachterijen.

Plukon vervult een initiërende en coördinerende rol in antibioticareductie.Preventie van dierziekte en restrictief en selectief gebruik van antibiotica staat dan ook hoog op de agenda van de onderneming.

Menu