Plukon verwerft meerderheid in Optibrut

Wezep – Nordhorn, 1 september 2020 – Plukon Food Group B.V. en Optibrut GmbH hebben vandaag bekend gemaakt dat zij een principeovereenkomst hebben gesloten voor de overname van 51 % van de aandelen in de Duitse broederij Optibrut door Plukon.

Plukon is vooral bekend als een grote Europese speler op het gebied van gevogelte. De overname van het Duitse Optibrut past bij de ambitie van Plukon om verdergaand te willen investeren in de kwaliteit van haar kipketens.

Optibrut, gebouwd in 2017, is een van de modernste broederijen in West Europa. Al sinds de start is Optibrut een belangrijke strategische partner van Plukon. Optibrut levert eendagskuikens, bestemd voor voornamelijk de Nederlandse en de Duitse markt, zowel aan vleeskuikenhouders die aan Plukon leveren als ook aan derden. De inzet van vroege voeding en de controle van de gehele moederdierketen, deels in eigen beheer, zijn belangrijke redenen voor de overname.

De integratie van Optibrut binnen Plukon maakt deel uit van de gezamenlijke wens om samen met de pluimveehouders, de kwaliteit en de samenwerking in de keten verder te verdiepen. Door de overnames van DUC in Frankrijk (2017) en recent VMR in Spanje (2020) heeft Plukon al eerder broederijen binnen haar geledingen gekregen. Door deze ervaringen groeide bij Plukon de wens om ook in andere landen waar Plukon actief is de voordelen van een verdere integrale ketenbenadering met vroege voeding toe te passen.

Plukon verwacht dat de komende jaren vroege voeding de standaard zal worden in Nederland en Duitsland. Met de overname van Optibrut wordt een forse stap gezet in de realisatie van dit doel.

Optibrut heeft reeds goede ervaring met integrale aanpak van opfok ouderdieren, vermeerderingsbedrijven in eigen beheer en onder regie tot aan levering van eendagskuikens met vroege voeding naar vleeskuikenhouders. Beide partijen kijken er dan ook naar uit om die kennis en ervaring te delen met een gezamenlijke focus, waardevolle verdere stappen te zetten ter verbetering van ketenrendement, duurzaamheid en dierenwelzijn, die uiteindelijk moeten resulteren in een beter eindproduct voor consumenten.

Plukon is verheugd dat de huidige aandeelhouders van Optibrut, de heren Groot Koerkamp en Knol, leiding zullen blijven geven aan de gezamenlijke onderneming en kijkt uit naar een verdere langjarige samenwerking.